about

Bireylerin hayata başarılı bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için, doğuştan gelen becerilerini öğrenme yoluyla elde ettiği bilgilerle birleştirmesi gerekir. Sahip olunması gereken bilgiler ise içinde yaşanılan zamana göre büyük değişiklik göstermektedir.

Günümüz dünyasında gerçekleşen sürekli değişime bağlı olarak bireylerin sahip olması gereken bilgi ve beceriler de artmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem bilginin sınırlı bir sürede ve belirli bir öğrenme çevresinde kazanılmasını imkânsız hale getirmektedir. Geçmişte okul hayatı büyük oranda bireyleri hayata hazırlamakta yeterli olurken, yaşam koşullarında gerçekleşen hızlı değişim okul ortamında sınırlı bir sürede edindiğimiz bilgi ve becerilerin kısa sürede güncelliğini yitirmesine neden olmaktadır. Bu yeni koşullar okul geçmişimizden bağımsız olarak gerek günlük yaşantımızda gerekse iş yaşantımızda sürekli kendimizi geliştirmeyi ve yeni bilgilere ulaşmayı gerektirmektedir. Hayat boyu öğrenme olarak isimlendirilen bu süreç doğrudan veya dolaylı yollardan yaşam boyu yeni bilgiler ve beceriler elde etmeyi ifade eder.

Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 2019 Temmuz ayında çalışmalarına başlanan Trabzon Üniversitesi Akademi Portalı, hayat boyu öğrenme kapsamında düzenlediği uzaktan eğitim programları aracılığıyla öğrenci, öğretmen ve yetişkinlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini hayatın her anında desteklemeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamdan Trabzon Üniversitesi Akademi Portalı, öğretmen ve öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki gelişimine yönelik senkron dersleri ve asenkron içerikleri barındırmaktadır.

Trabzon Üniversitesi Akademi Portalı, zamandan ve mekândan bağımsız olarak kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak ve çağın gereklerini yakalamak isteyen tüm öğretmen ve öğretmen adaylarımızın kullanımına açıktır.

Trabzon Akademi olarak başlattığımız eğitim faaliyetlerimiz artarak devam edecektir.