ADAY ÖĞRETMEN E-MENTORLUK PROGRAMI

COVID-19 salgını sonrasında birçok ülkede eğitim kurumlarının kapatılması yönünde karar alınmıştır. Bu durumu ‘eğitim kurumlarının küresel şekilde kilitlenmesi’ şeklinde yorumlayanlar bulunmaktadır. Tüm dünyada daha önce denenmemiş büyüklükteki bir öğrenci kitlesi, çevrimiçi ortamlarda eğitiminlerini sürdürmek durumunda kalmıştır. Öğrencilerin sosyal yaşam ve öğrenme alışkanlıkları zorunlu olarak değişmiştir. Süreç yalnızca öğrencileri değil, ebeveynleri ve öğretmenleri de etkilemiştir. Güncel bilimsel araştırmalar, öğrencilerin okullarından uzakta geçirdikleri bu dönemin, 2020 yılı içindeki öğrenci performanslarını olumsuz etkileyeceğine işaret etmektedir.  COVID-19 pandemisinin öğrencilerin psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimleri üzerinde öngörülen olumsuz etkilerinin üstesinden gelinmesi sürecinde en büyük sorumluluk öğretmenlere düşmektedir. Çünkü eğitim sistemlerinin yapıtaşları öğretmenlerdir. Öğretmenlerin sürecin eğitime olan etkilerini iyi yorumlamaları ve meslekî anlamda doğru kararlar alıp uygulamaları gerekmektedir. Ancak deneyimli öğretmenlerle kıyaslandığında mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin bunu başarabilmesi daha zordur. Çünkü meslekte ilk yılını tamamlamamış olmaları, psikososyal anlamda yaşadıkları sıkıntıların ve öğretmen kimliklerinin gerektirdiği sorumlulukların üstesinden gelmek konusunda onları güçsüz kılmaktadır. Yeterli deneyime sahip olmadıkları gibi COVID-19 sebebiyle uzun süredir okullarından, öğrencilerinden, meslektaşlarından ve danışman öğretmenlerinden uzaktadırlar.

Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı, sözü edilen sorunlarla ilgili deneyimli öğretmenlerin aday öğretmenlere mentorluk yapması odağında planlanmıştır. Hedef kitlesi ortaokul öğretmenleri olan Program, Dr. Öğr. Üyesi Sakine ÖNGÖZ tarafından TÜBİTAK 1001 (COVID-19) Çağrısına önerilen ve desteklenmesine karar verilen, Aday Öğretmenlerin Meslekî ve Psiko-sosyal Gelişimlerini Desteklemeye Yönelik Kısa Süreli Bir Elektronik Mentorluk Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında düzenlenmektedir. Proje ekibini görmek için tıklayınız.

Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye Program Kitapçığı’ndan ulaşabilirsiniz. Kitapçıkta belirtilen şartları sağlayan ve programa katılmak isteyen öğretmenler için başvuru formları aşağıda yer almaktadır.

Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı Mentor Başvuru Formu

Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı Menti Başvuru Formu

Program etkinliklerinin başlama tarihi, Kurban Bayramı tatili sebebiyle ötelenmiştir. Bu süre zarfında mentor ve menti başvuruları alınmaya devam edilecektir. Güncel tarihlere program takviminden erişebilirsiniz.

Aday Öğretmen E-Mentorluk Programı ile ilgili sorularınızı Program Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi Sakine ÖNGÖZ’e (songoz@trabzon.edu.tr) iletebilirsiniz.