Uygulamalı Temel Veri Madenciliği Eğitimi

Bu kursta, temel veri madenciliği tekniklerine ilişkin uygulamalı bir eğitim verilecektir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her alanda kullanımı ile birlikte bireylerin ve nesnelerin internet üzerindeki hareketlerinden elde edilen dijital verinin miktarı da devasa boyutlara ulaşmıştır. Veri madenciliği yoluyla dijital veriler doğru ve etkin bir şekilde işlenerek anlamlı bilgiler ve örüntüler ortaya çıkarılabilmektedir. Eğitim sonunda edinilen kazanımlarla, katılımcıların RapidMiner programını kullanarak temel veri madenciliği tekniklerini uygulayabilmeleri ve sonuçları yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Eğitim süresince verilen proje ödevlerinden başarılı olan kursiyerlere “Uygulamalı Temel Veri Madenciliği Eğitimi” sertifikası verilecektir.