Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi

Bu kursta, uygulamalı temel istatistik eğitimi konusuna bilgi paylaşımı yapılacaktır. Bu kapsamda nicel veri yapısının tanımlanması, veri yapısına uygun analiz yönteminin belirlenmesi, uygulamalı olarak nicel veri analizinin yapılması ve son olarak elde edilen nicel sonuçların raporlandırılması konusunda paylaşımlar yapılacaktır.
Eğitimin tamamına katılıp, verilen görevlerde/ödevlerde başarılı olan kursiyerlere “Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi” sertifikası verilecektir.