Dijital Yeterlik ve Siber Güvenlik Eğitimi

Bu kursta, dijital çağda dönüşümü hedefleyen katılımcılara dijital yeterliklerini geliştirmeye yönelik eğitimler verilecektir. Günümüzde dijital teknolojilere sahip olma oranları ve bu teknolojileri kullanım süreleri hızla artmasına rağmen, teknolojinin etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı tartışma konusudur. Bireylerin dijital yeterliklerinin genellikle ofis araçlarını ve sosyal medyayı kullanmakla sınırlı olduğu vurgulanmak; amaca uygun ve doğru şekilde teknolojinin kullanımı konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Bu bağlamda bu eğitim ile katılımcılara “bilgi ve veri okuryazarlığı”,  “iletişim ve işbirliği”, “dijital içerik geliştirme”, “güvenlik” ve “problem çözme” yeterlik alanında eğitimler verilecektir.
Eğitimin tamamına katılıp, verilen görevlerde/ödevlerde başarılı olan kursiyerlere “Dijital Yeterlik ve Siber Güvenlik Eğitimi” sertifikası verilecektir.