dgc

Dijital İçerik Geliştirme Eğitimi

Bu kursta, temel düzeyde bilgisayar okuryazarlığı olan tüm katılımcıların hedeflerine uygun dijital içerik geliştirmelerine imkân sağlanacaktır. Bu kapsamda yeni nesil dijital araçların tanıtımı ve nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi paylaşımında bulunulacaktır.
Eğitimin tamamına katılıp, verilen görevlerde/ödevlerde başarılı olan kursiyerlere ” Dijital İçerik Geliştirme Eğitimi ” sertifikası verilecektir.